Røntgen

Røntgenbilleder er uundværlige for tandlægens daglige arbejde. Røntgenbillederne hjælper os med at se forhold, der ikke er synlige for det blotte øje. Når du er til eftersyn, vil vi med jævne mellemrum tage røntgenbilleder som en del af den forebyggende behandling.

Find din Curaeos klinik her

Med røntgenbilleder kan man for eksempel opdage begyndende huller eller paradentose.  Ved hjælp af røntgen har vi mulighed for at sætte ind med forebyggende behandling, inden det udvikler sig.

Røntgenbilleder bruges også i forbindelse med for eksempel rodbehandlinger, tandudtrækninger og tandoperationer og andre behandlinger, hvor det er vigtigt at undersøge tændernes rødder eller rodkanalernes udformning.

I nogle tilfælde vil vi have brug for en specielt røntgenoptagelse med panorama-røntgen eller CBCT (3D-røntgen).

Vi bruger moderne røntgen, hvor mængden af røntgenstråling er meget lav. Ifølge tandlægeforeningen er mængden af stråling fra røntgenbillederne, vi tager så lille, at man ikke kan registrere en skadelig effekt.

Find din Curaeos klinik her

Panoramarøntgen

Med panoramarøntgen kan man få et komplet overblik over den nederste del af ansigtet, hvor samtlige tænder, kæben og kæbeled kan ses. Panoramarøntgen er derfor en smart metode, når tandlægen har brug for et større overblik over hele tandsættet og kæben i to dimensioner. Panoramaoptagelser er især brugbare ved operative behandlinger.

Panoramarøntgen viser dog ikke hver tand helt skarpt, og derfor vil enkelttandsoptagelser være den optimale løsning, hvis tandlægen har brug for meget præcise optagelser.

Strålingen ved panoramarøntgen er ganske lille, og det svarer cirka til at få taget to til tre almindelige røntgenbilleder.

Hvordan foregår panoramarøntgen?

Panoramarøntgen tager vi udenfor munden og det vil sige at du ikke skal bide sammen om en film i munden. I stedet viser vi dig hen til maskinen, som vil køre rundt om din kæbe og foretage optagelsen digitalt. Det tager kun ganske få sekunder at få taget panoramarøntgen.

Der kan for eksempel være behov for panoramarøntgen:

– Før fjernelse af en eller flere visdomstænder

– Før og efter indsættelse af implantater

– Før behandling med aftagelige del- eller helproteser

CBCT (3D Røntgen)

En CBCT-scanner (Cone Beam CT-scanner) kan give en tredimensionel gengivelse. Med en CBCT-scanning kan tandlægen altså få et overblik over tænder, knogle og kæbe fra alle sider. Med en CBCT-scanning er det også muligt at måle afstand med meget stor præcision, hvorimod almindelig røntgen giver forvridninger.

Med en CBCT-scanning kan vi se meget mere end med traditionel røntgen, og derfor kan CBCT-scanninger hjælpe os med at udrede patienter, der har været vanskelige at udrede. Der kan for eksempel være tale om revner og frakturer, cyster og betændelsestilstande eller problemer med rodstifter.

En CBCT-scanning kan være meget brugbar, hvis vi skal foretage avancerede behandlinger. Det kan være ved indsættelse af implantater, hvor vi kan bruge scanningen til at vurdere kæbeknoglens dimension og kvalitet. Det kan også være inden fjernelse af en visdomstand, der ligger kompliceret, hvor scanningen kan vise de anatomiske strukturer meget præcist.

BEHANDLINGER